Avalon Santa Monica on Main at 2000 Main Street, Santa Monica, CA 90405 | HotPads