1300 Shady Lane at 1300 Shady Lane, Bedford, TX 76021 | HotPads