ARIUM Vinings Station at 4695 N Church Lane SE, Atlanta, GA 30339 | HotPads