2900 Briarhurst Drive at 2900 Briarhurst Drive, Houston, TX 77057 | HotPads