Apartment Unit 59 at 1754 W 1300 N 801 533-0059, Salt Lake City, UT 84116 | HotPads