1673 Eisenhower Drive, Santa Clara, CA 95054 | HotPads