1460 Salishan Street SE, Salem, OR 97302 | HotPads