12300 Apache Ave Savannah Ga 31419, 1022 | HotPads