3 bed, 2724 sqft, $1,600, Yalaha, FL 34797 - HotPads